تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان عجب شیر

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان عجب شیر

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان عجب شیر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان عجب شیر را تجهیز نمود .

خانم رقیه جاویدانه مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1374 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 108 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 2قفسه کتابخانه، 2میز مطالعه و 8 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 17/320/000 ریال ( 1میلیون و 732 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 385 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است در شهرستان عجب شیر را تجهیز نمود .

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان عجب شیر