افزایش تعداد هنرستان‌های علوم دریایی در هرمزگان

مدیر کل دفتر آموزش‌های فنی وحرفه‌ای با اشاره به ظرفیت بالای هرمزگان در صنعت دریایی گفت: به‌دنبال افزایش هنرستان‌های علوم‌وفنون دریایی در این استان هستیم.

افزایش تعداد هنرستان‌های علوم دریایی در هرمزگان

سیدمحسن حسینی‌مقدم ضمن بازدید از هنرستان‌های فنی‌وحرفه ای و کارودانش هرمزگان اظهار داشت: هنرستان‌ها تنها جایگاه پاسخ به توانمندی و شکوفاسازی نیروی انسانی کارآمد در جامعه هستند.

وی به پیگیری لازم برای افزایش هنرستانهای تخصصی در کشور اشاره کرد و افزود: آموزش‌وپرورش توانایی این را دارد که با همکاری بخش خصوصی و در جوار یک صنعت، هنرستانی را با هدف تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد و آموزش‌دیده آن صنعت و کارخانه تأسیس کند.

به گفته حسینی‌مقدم، افتتاح اولین هنرستان علوم‌وفنون دریایی در ناحیه یک بندرعباس، از اقدامات مهم در زمینه صنعت دریایی هرمزگان است و با توجه به ظرفیت بالای هرمزگان در صنعت دریایی؛ باید هنرستان‌های علوم‌وفنون دریایی در این استان افزایش یابد.

بیش از 1200 هنرآموز هرمزگانی در 212 هنرستان فنی‌وحرفه‌ای و کارودانش این استان مشغول به تحصیل هستند.

منبع :

مهلا کاشانی