تمرکز بر آموزش مهارتهای خودمراقبتی برای دانش‌آموزان

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش بر تمرکز آموزش‌وپرورش به‌منظور آموزش مهارتهای خودمراقبتی برای دانش‌آموزان تاکید کرد.

تمرکز بر آموزش مهارتهای خودمراقبتی برای دانش‌آموزان

نادر منصورکیایی در تشریح برنامه‌ها،‌ اقدامات و اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی گفت: تمرکز آموزش‌وپرورش، آموزش مهارتهای خودمراقبتی برای دانش‌آموزان است.

کیایی با بیان که مطابق تحلیل‌ها چه خطراتی، کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: تحلیل‌های مختلفی در مورد خطراتی که کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند وجود دارد، که اما وجه مشترک این تحلیل‌ها، در موضوع رفتارهای پرخطر است.


منبع :

مطالب مرتبط

مهلا کاشانی