ریشه‌های ناسازگاری فرزندان چیست؟

یک روان‌شناس گفت: ریشه‌های ناسازگاری فرزندان متعدد بوده که یکی از علتهای آن، رفتار ناسازگار والدین با همدیگر یا با کودکان است.

دکتر ربابه غفارتبریزی، روان‌شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ناسازگاری کودکان به صورت پرت کردن اشیا، فریاد زدن، موکشیدن و گوش نکردن به حرف والدین مشاهده می‌شود. در واقع این کودکان ناسازگار هر کاری که منع می‌شوند را دوباره انجام می‌دهند.

وی در مورد ریشه‌های ناسازگاری فرزندان گفت: تخریک‌پذیر و هیجان‌طلب کودکان در این امر تأثیر دارد و همچنین ناسازگاری والدین با هم یا با فرزندان سبب ایجاد این رفتار در کودکان می‌شود.

غفارتبریزی خاطرنشان کرد: همچنین والدین آسان‌گیر هم در ناسازگاری فرزندان تأثیرگذارند زیرا که با سهل‌انگاری اجازه می‌دهند که رفتار بد کودک تقویت شود.

وی تأکید کرد: ناسازگاری در حالت شدید به صورت اختلال نافرمانی بروز می‌کند که برای درمان آن باید از روان‌شناسان کودک کمک گرفت.

منبع :