ریشه‌های ناسازگاری فرزندان چیست؟

یک روان‌شناس گفت: ریشه‌های ناسازگاری فرزندان متعدد بوده که یکی از علتهای آن، رفتار ناسازگار والدین با همدیگر یا با کودکان است.

ریشه‌های ناسازگاری فرزندان چیست؟دکتر ربابه غفارتبریزی، روان‌شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ناسازگاری کودکان به صورت پرت کردن اشیا، فریاد زدن، موکشیدن و گوش نکردن به حرف والدین مشاهده می‌شود. در واقع این کودکان ناسازگار هر کاری که منع می‌شوند را دوباره انجام می‌دهند.

وی در مورد ریشه‌های ناسازگاری فرزندان گفت: تخریک‌پذیر و هیجان‌طلب کودکان در این امر تأثیر دارد و همچنین ناسازگاری والدین با هم یا با فرزندان سبب ایجاد این رفتار در کودکان می‌شود.

غفارتبریزی خاطرنشان کرد: همچنین والدین آسان‌گیر هم در ناسازگاری فرزندان تأثیرگذارند زیرا که با سهل‌انگاری اجازه می‌دهند که رفتار بد کودک تقویت شود.

وی تأکید کرد: ناسازگاری در حالت شدید به صورت اختلال نافرمانی بروز می‌کند که برای درمان آن باید از روان‌شناسان کودک کمک گرفت.

منبع :