به سلام کردن کودکتان گیر ندهید

انتظار بیش از اندازه والدین از کودک، برای سلام کردن در هنگام ورود به مکان‌های پر ازدحام، باعث گیج شدن و ترس او میشود.

به سلام کردن کودکتان گیر ندهیدامان ا... قرایی مقدم،جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کودکان از یکسالگی توانایی خداحافظی کردن را ندارند اما در هنگام ورود به مکان پر ازدحام برای سلام کردن به جمع گیج شده و می ترسد.

وی تصریح کرد: فراموش کردن کودک در سلام کردن به افراد بدلیل بی ادبی و بی اعتناییش نیست بلکه هجوم افکار و اطلاعات جدید به ذهن او، قدرت سلام کردن را از وی می گیرد.

قرایی مقدم در خصوص آموزش سلام کردن به کودکان گفت: در جهت یادگیری کودک برای سلام کردن بهتر است که هر بار فرزندتان وارد خانه می شود به او سلام کنید و نیز در هنگام بازی با او، از اتاق خارج شده،قرار بگذارید که هر کدامتان زودتر وارد شد سلام کرده و جایزه بگیرد.با این روش، سلام کردن را با شادی و لذت به او بیاموزید.

انتهای پیام/

منبع :