با کودکان لجباز، لجبازی نکنید

بسیاری از والدین در هنگام لجبازی کودکان به جای همدلی، وارد لجبازی آنها شده و مقابله به مثل می‌کنند.

با کودکان لجباز، لجبازی نکنیدجعفر بای، آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد : کودکان گاهی برای ثابت کردن خود به دیگران ، لجبازی می کنند که در بسیاری از مواقع خانواده ها بدلیل عدم آگاهی از عکس العمل مناسب، این رفتار نادرست را در کودک نهادینه می کند.

وی با بیان اینکه هیچ وقت به صورت امری و دستوری با کودک خود صحبت نکنید افزود: در هنگام لجبازی کودک از امرو نهی کردن به او خودداری کنید و  با همدلی کردن، به او اجازه دهید تا برای چیزی که می خواهد بدون گریه و داد و فریاد به شما توضیح دهد

بای تصریح کرد : بی توجهی والدین به حیات کودک ، موجب می شود تا تدریجا انها بهانه گیر و لجباز رشد کنند که چنین کودکانی قطعا در اینده با مشکلات متعددی رو به رو خواهند شد.

این آسیب شناس در پایان گفت: در رفتار با کودک باید ثابت قدم بود به طوریکه والدین باید از قبل، در مود  چگونگی تربیت فرزندان و اینکه انجام چه کارهایی مجاز است و چه کارهایی نه ، با یکدبگر هماهنگ باشند.

منبع :