با قدردانی کردن خود را شارژ کنید

برای چیزهایی که دارید و کسانی که دوستتان دارند، قدرشناس باشید تا آرامش‌تان مستمر باشد.

با قدردانی کردن خود را شارژ کنیدامان ا... قرایی مقدم، جامعه شناس در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: گاهی اوقات خوبی هایی که دیگران به طور مستمر انجام می دهند ، به دید افراد  تبدیل به وظیفه میشود اما به محض  اینکه عمل خود را متوقف می کنند کمبود چیزی را احساس می کنیم.

وی تصریح کرد : با قدردانی از اطرافیان ، خیلی زود متوجه می شوید که افراد بیشتری در اطرافتان قرار میگیرندو در تمامی لحظات تلخ و شیرین زندگی پشتتان را خالی نمی‌کنند.

این جامعه شناس در پایان گفت : با قدر دانی از داشته های زندگی خود نیز چیزهای بیشتری برای ادامه آن در اختیارتان قرار می گیرد که از جمله آن‌ها آرامش روحی ، جسمی ، مهربانی ، گذشت و مهمترین ان دوست داشته شدن از سوی اطرافیان هستند که حضور هر کدام از این گزینه ها زندگی بی دغدغه را رقم میزند.

منبع :