نقاشی زبان کودکان است

نقاشی هر کودک بیانگر احساسات درونی است.

نقاشی زبان کودکان استجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برخی کودکان مداوم نقاشی خود را پاک می‌کنند و خطوط جدیدی را ترسیم می‌کنند، این رفتار می‌تواند نشانه ترس و اضطراب درونی کودک باشد، هم چنین کودکانی که نقاشی خانه آنها بدون در و پنجره است یعنی وابستگی شدیدی به مادر خود دارند.

وی افزود: فضای نقاشی هم یکی دیگر از ارکان نقاشی است که نشان می‌دهند نحوه ارتباط و شیوه واکنش نشان دادن کودک به محیط اطراف است.

بای تصریح کرد: کودکانی که از خطوط کوچک و فشرده استفاده می‌کنند از موضوعی ناراحت هستند و این خطوط می‌تواند نشان دهنده ناراحتی درونی آنها باشد.

این آسیب شناس در پایان گفت: کودکان خجالتی و کم رو که اعتماد به نفس پایین تری دارند، معمولا ترجیح می‌دهند در یک کاغذ کوچک یا در گوشه صفحه یا در قسمت محدودی از فضای صفحه نقاشی بکشند.

منبع :