مرحله نهایی اپلیکیشن آموزش بی‌سوادان

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از نهایی شدن برنامه هوشمند آموزش سواد تا پایان سال خبر داد.

مرحله نهایی اپلیکیشن آموزش بی‌سوادان

علی باقرزاده در رابطه با چگونگی روند آموزش از طریق موبایل گفت: آموزش افراد بی سواد از طریق موبایل کار پژوهشی است.

وی ادامه داد: اکنون اپلیکشن این آموزش در حال نهایی شدن است و تا پایان سال انجام خواهد شد. افراد می توانند در شبکه بازار آن را رایگان دانلود و استفاده کنند.

باقرزاده بیان کرد: حدود 15 قسمت برنامه سوادآموزی شبکه آموزش پخش شده که هر روز از ساعت 18.30 تا 19 تکرار آن روز بعد از ساعت 12 تا 12.30 پخش می شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: این برنامه 150 قسمت است که زبان آموزی، آموزش ریاضی، آموزش قرآن و تطبیق خواندن و نوشتن را دربردارد.

منبع :

مهلا کاشانی