آنتی بیوتیک به هیچ وجه خودسرانه مصرف نشود

آنتی بیوتیک‌ها باید برای درمان عفونتهای باکتریایی، تنها زمانی که توسط پزشک تجویز می‌شود مورد استفاده قرارگیرد.

آنتی بیوتیک به هیچ وجه خودسرانه مصرف نشود


به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هفته جهانی هشدار آنتی بیوتیک با هدف افزایش آگاهی از مقاومت به آنتی بیوتیک و تشویق جهت بهترین شیوه برای جلوگیری از ظهور بیشتر و گسترش مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها در میان عموم مردم، مسئولین بهداشت و سیاست گذاران با شعار آنتی بیوتیک با احتیاط مصرف شود از ۲۶ نوامبر مصادف با ۲۵ آبان آغاز شد.

طرح اقدام جهانی برای مقابله با مشکل رو به رشد مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها و دیگر داروهای ضد میکروبی در شصت و هشتمین مجمع بهداشت جهانی در می ۲۰۱۵ تایید شد. یکی از اهداف کلیدی این طرح بهبود و گسترش آگاهی و درک مقاومت ضد میکروبی از طریق ارتباطات و آموزش و پرورش است. 

شعار با احتیاط مصرف شود نشان دهنده پیامی است که آنتی بیوتیک‌ها یک منبع با ارزش هستند و باید در حفظ آن‌ها کوشید. آنتی بیوتیک‌ها باید برای درمان عفونتهای باکتریایی، تنها زمانی که توسط پزشک تجویز می‌شود مورد استفاده قرارگیرد. آنتی بیوتیک تجویزی هرگز نباید اشتراک گذاشته شود، دوره کامل درمان باید تکمیل شود و برای آینده ذخیره نشود. 

سازمان بهداشت جهانی همه کشورهای عضو سازمان و شرکای سلامت را تشویق می‌کند تا به این کمپین بپیوندند و به افزایش آگاهی از مصرف آنتی بیوتیک‌ها کمک کنند. برای حمایت بیشتر از این کمپین می‌توان از بروشور‌ها، پوستر‌ها و نرم افزار‌ها و تصاویر چند رسانه‌ای استفاده کرد.

منبع :