تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان اسماء در شهرستان عجب شیر

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان اسماء در شهرستان عجب شیر

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان اسماء در شهرستان عجب شیر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شبانه روزی اسماء در روستای شیشوان شهرستان عجب شیر را تجهیز نمود .

خانم مهری کریمی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1385 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 94 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 2قفسه کتابخانه، 2میز مطالعه و 8 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 17/320/000 ریال ( 1میلیون و 732 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 383 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان اسماء در شهرستان عجب شیر