حسین خزایی:مبحث الگوریتم تقسیمِ نظریه اعداد از ریاضیات گسسته

توضیح کامل مبحث الگوریتم تقسیم نظریه اعداد به همراه تست و سوال

حسین خزایی:مبحث الگوریتم تقسیمِ نظریه اعداد از ریاضیات گسسته

دانش آموزان عزیز رشته ریاضی

سلام


در اینجا مبحث الگوریتم تقسیم از نظریه اعداد به همراه تست و سوال به صورت مختصر و مفید تهیه شده است که با مطالعه ی آن برای آزمون 6 آْذر، 20 آذر و همچنین 25 دی ماه آماده تر خواهید بود.


فایل را از ذیل دانلود نمایید


موفق باشید