نوروز 96

حسین خزایی:مبحث الگوریتم تقسیمِ نظریه اعداد از ریاضیات گسسته

توضیح کامل مبحث الگوریتم تقسیم نظریه اعداد به همراه تست و سوالدانش آموزان عزیز رشته ریاضی

سلام


در اینجا مبحث الگوریتم تقسیم از نظریه اعداد به همراه تست و سوال به صورت مختصر و مفید تهیه شده است که با مطالعه ی آن برای آزمون 6 آْذر، 20 آذر و همچنین 25 دی ماه آماده تر خواهید بود.


فایل را از ذیل دانلود نمایید


موفق باشید

فایل های ضمیمه
تابع از ریاضی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : محمد صادق روحانی