معارفه معاون جدید پژوهشی دانشگاه تهران انجام شد

محمد رحیمیان به عنوان معاون جدید پژوهشی دانشگاه تهران در مراسمی با قدردانی از ناصر معصومی معاون پژوهشی سابق دانشگاه معرفی شد.

معارفه معاون جدید پژوهشی دانشگاه تهران انجام شد

رییس دانشگاه تهران در مراسم معارفه و تکریم معاون جدید و سابق پژوهشی این دانشگاه بر اهمیت پژوهش و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور تاکید کرد و افزود: خوشبختانه گفتمان پژوهش، امروز به گفتمان اصلی کشور تبدیل شده و همه مسوولان کشور به ویژه مقام معظم رهبری در این خصوص تاکید فراوان دارند و دانشگاه تهران امروز با توجه به این دیدگاه باید تلاش کند هم چنان پرچم دار پژوهش و تولید علم در کشور باشد.

محمود نیلی احمدآبادی برنامه ریزی جامع و یکپارچه را یک اصل ضروری در دانشگاه خواند و گفت: باید تمام فعالیت های دانشگاه در بخش آموزش، پژوهش و مالی هم راستا و هماهنگ باشد تا دانشگاه بتواند به اهداف ملی و بین المللی خود دست یابد و هیچ بخشی نافی و مانع بخش دیگر نشود.

وی همچنین اجرای برنامه ارتقا و ترفیع، راه اندازی آزمایشگاه های مرکزی در پردیس مرکزی و پردیس های دانشگاه را از دیگر برنامه های دانشگاه تهران در بخش پژوهش و فناوری عنوان کرد.

'ناصر معصومی' معاون سابق پژوهشی دانشگاه تهران نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در دوره مسوولیت خود، طرح جامع پژوهش و فناوری، استقرار نظام توسعه مرزهای دانش، افزایش نقش دانشگاه در فعالیت های بین المللی و ظرفیت سازی برای گذار از تحریم، جهت دهی به فعالیت های دانشگاه در جهت دانشگاه کارآفرین و توجه به پژوهش های علوم انسانی را از جمله این اقدامات معرفی کرد.

'محمد رحیمیان' معاون جدید پژوهشی دانشگاه نیز در این مراسم ضمن اشاره به سیر تحولات پژوهشی در دانشگاه ها، نوآوری و خلاقیت در جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین، بین المللی کردن و ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه و ارتقای اخلاق و مسوولیت پذیری اجتماعی را از اهم برنامه های آتی معاونت پژوهشی دانشگاه عنوان کرد.

منبع :

مهلا کاشانی