آزمونک شیمی 3 - آمادگی برای 6 آذرماه

آزمونک زیر برای آمادگی شما در درس شیمی 6 آذرماه ، تهیه شده است.

آزمونک شیمی 3 - آمادگی برای 6 آذرماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس شیمی 3،  آزمون 6 آذر ماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

می توانید این آزمونک را در صفحه شخصی خود نیز پاسخ دهید.

موفق باشید

                                                     طراح: محمد حسن‌پور