کودکان را تشویق کنید

گاهی هم می‌توان برای تشویق یک کودک، وعده یک شعر یا داستان مورد علاقه اش را به او هدیه داد.

کودکان را تشویق کنیدجعفربای آسیب شناس در گفت وگو با خبرنگار حوزه جوانان وخانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: جایزه، یکی از پاداش های نیرومند است که می تواند برای تغییر رفتار کودک مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: تشویق باعث رشد اعتماد به نفس کودکان می شود.

بای تصریح کرد: تشویق می تواند استعدادهای درونی کودکان را رشد داده وبه شکوفایی سوق می دهد وزمینه های یاس و ناامیدی رادر آنها از بین می برد.

وی بیان کرد: تشویق کردن ،نه تنها موجب تقویت وپرورش رفتارهای مثبت می شود بلکه آرامش ونشاط کودک را پی خواهد داشت.

این آسیب شناس در پایان گفت: بازی وفعالیت یکی از شیوه هایی است که برای تشویق کودکان توصیه می شود.

منبع :

خرید کتاب