کنترل خشم کودکان در اولویت امروز تربیتی است

یکی از دلایل پرخاشگری و ناراحتی کودکان این است که نمی‌توانند احساسات خود را به درستی بیان کنند.

کنترل خشم کودکان در اولویت امروز تربیتی استجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بسیاری از ناسازگاری‌های کودکان به دلیل عدم آشنایی والدین با مهارت‌های زندگی است.

توصیه می‌شود مهارت ارتباطی مثل گوش دادن، ابراز وجود و تصمیم گیری و دیگر مهارت‌های زندگی را خود بیاموزند و به فرزندان خود آموزش دهند.

وی افزود: بسیاری از رفتار های کودکان برگرفته از رفتار بزرگترهای آنان است نظیر، پرخاشگری و کج خلقی است که در کودکان چنانچه مشاهده شود می‌تواند نشانه‌ی از افسردگی باشد در این صورت لازم است شرایط زندگی کودک تمام و کمال مورد بررسی قرار گیرد.

این آسیب شناس درپایان گفت: خشونت و پرخاشگری بیشتر عمل بیرونی دارد و فقط در مورد خاص به علل درونی مربوط می‌شود و والدین باید محرک‌های محیطی را که باعث تحریک خشم و ایجاد خشونت در فرزندشان می‌شود شناسایی کنند.

منبع :