هزینه داروهای مستمر دانش آموزان استثنایی پرداخت می‌شود

رئیس سازمان استثنایی کشور خبر داد: دستورالعمل‌هایی درخصوص ارائه خدمات حمایتی صادر کردیم تا داروهای مستمر دانش‌آموزان استثنایی را پرداخت کنیم.

هزینه داروهای مستمر دانش آموزان استثنایی پرداخت می‌شود

مجید قدمی در ابتدا اظهار داشت: برای اولین بار طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کتب دانش‌آموزان استثنایی در اول مهر امسال تماما برای تمام مقاطع تحصیلی آماده توزیع بود.

وی ادامه داد: در طرح سنجش که تاکنون دستی بود تا آخر هفته گزارشی از طرح را در سال 94 با جزییات اعلام می‌کنم.

فعالیت‌های ورزشی

قدمی با اشاره به اینکه به دانش‌آموزان دیرآموز و تلفیقی خدمات می‌دهیم، گفت: در حوزه فعالیت‌های ورزشی، بیش از 3 میلیارد هزینه در 5 استان کردیم تا دانش‌آموزان با استعداد را انتخاب کنیم.

وی اشاره کرد: ضمن ارتباط گرفتن با کمیته پاراالمپیک، قصد داریم تا برای دانش‌آموزان معلول مسابقه داخلی و خارجی برگزار کنیم.

سرویس ایاب و ذهاب

رئیس سازمان استثنایی کشور افزود: سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی در مناطق محروم تقریبا حل شد و این موضوع در مناطق نیمه برخوردار70 تا 80 درصد حل شده است.

خدمات حمایتی

وی بیان کرد: در خصوص ارائه خدمات حمایتی دستورالعمل صادر کردیم تا داروهای مستمر دانش آموزان استثنایی را پرداخت کنیم.

کاشت حلزون/ توزیع تبلت ها

قدمی با تاکید بر ارائه خدمات توانبخشی گفت: برای دانش آموزان ناشنوای شناسایی شده در طرح سنجش، کاشت حلزون انجام می دهیم. کاشت حلزون هرچه به تولد نزدیک تر باشد بهتر عمل می کند.

رئیس سازمان استثنایی کشور افزود: در 8 سال گذشته 300 نفر را عمل کردیم. افراد نیازمند به کاشت حلزون 500 تا 700 میلیون هزینه عمل دارند.

وی اضافه کرد:  500 میلیون تومان برای توزیع تبلت های دانش آموزی که در طرح شناسایی شده صرف کردیم.

منبع :

مهلا کاشانی
همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری