از بین بردن حس حسادت در کودکان

یکی از مهم‌ترین دلایلی که نباید کودکان را با بچه‌های دیگر مقایسه کرد این است که روی اعتماد به نفس آنها اثر منفی خواهد گذاشت.

از بین بردن حس حسادت در کودکان

جعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: والدین نباید کودک خود را تحقیر و سرزنش کنند حتی برای اشتباهات و خطاهای او، بلکه باید ملایم و با لحن درست به او تذکر دهند.

وی افزود: اگر کودکان را با هم سن و سالان خود مقایسه شوند، اولین نتیجه قابل مشاهده بروز حس شدید در کودک خواهد بود که می‌تواند تاثیرات سویی را در برداشته باشد.

این آسیب شناس در پایان گفت:  خانواده بهتر صحیح رفتار کودک خودشان‌ را از نظر سنی و تجربه پایین آورده و در جایگاه کودک تصور کنند نه اینکه بخواهند کودک وارد دنیای خودشان کنند.

منبع :