احترام در نام بردن کودک، لازم است

احترام به کودک یکی از عوامل مهم در رشد شخصیت کودک است.

احترام در نام بردن کودک، لازم استجعفربای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: اگر والدین نسبت به فرزندان خود احترام بگذارند، در تربیت آنها موفق‌تر هستند، چون کودکان در این موقع بهتر به حرف های والدین خود گوش می‌دهند.

وی افزود: آموزش  احترام یکی از مهمترین وظایف ،که به عهده والدین است وبهترین روش آموزش آن، نشان دادن احترام است.

بای تصریح کرد: درک وشکیبایی والدین به کودک کمک می کند تابرای خود احترام قاءل شود وخویشتن داری رابیاموزد.والدین باید به نیازهای روحی فرزندان وتمایل آنان به داشتن روابط صمیمانه با همسالان احترام بگذارند.

این آسیب شناس در پایان گفت: کودکان به صبوری، شکیبایی و محبت والدین نیاز دارند.

منبع :