قدرتمندترین صلاح والدین در تربیت کودک

تشویق یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که والدین می‌توانند به کمک آن استعداد، کودک را شکوفا کنند و به آن حیات بخشند.

قدرتمندترین صلاح والدین در تربیت کودکجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: والدین باید به کودک اجازه دهند علائق خود را کف کند به بازی‌ها و فعالیت‌های که او انتخاب می‌کند توجه نشان دهند.

وی افزود: رشد مهارت استعدادهای کودکان از مواردی است که پس از تشویق کردن تاثیرات آن مشخص می‌شود و بهترین روش برای تشکیل شخصیت پایدار در کودکان به شمار می‌رود.

بای تصریح کرد: والدین  نباید کودک را وادار کند، این امید که این پیشرفت و رشد کردن استعدادهای کودک، باید هر روز درس‌های خاصی را به آنان آموخت، ممکن است آنان را مضطرب یا دلزده سازد.

وی بیان کرد: والدین باید زمینه را برای بروز استعدادهای کودکان خود فراهم کنند.

این آسیب شناس در پایان گفت: کودکان سرشار از استعداد هستند که باید با برنامه ریزی صحیح و دقیق نسبت به شکوفایی این استعدادها برنامه ریزی شود.

منبع :