گفتگو باعادل اصفهانی زاده رتبه ی6الکتروتکنیک درکنکورهنرستان94

گفتگو باعادل اصفهانی زاده رتبه ی6الکتروتکنیک از شهر سیرجان

گفتگو باعادل اصفهانی زاده رتبه ی6الکتروتکنیک درکنکورهنرستان94


گفتگو باعادل اصفهانی زاده رتبه ی6الکتروتکنیک درکنکورهنرستان94

خودتان را معرفی کنید؟

عادل اصفهانی زاده هستم رشته الکتروتکنیک رتبه 6 کشوری از شهر سیرجان

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

بله من از کتاب های زرد اختصاصی ، زرد عمومی و کتاب جامع کانون استفاده می کردم.

نکته مثبت کتاب ها چه بود؟

یک مطلب را به خوبی تکرار کرده بودند و خیلی خوب  و مفهومی توضیح داده بودند .

آیا از دفتر برنامه ریزی استفاده می کردید؟

بله من از دفتر برنامه ریزی استفاده می کردم و خیلی به من کمک کرد برای مثال حاشیه قرمزی بود که باعث می شد من بتوانم به درستی برنامه ریزی کنم و وقتم تلف نشود.

چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

من بیشتر دروس اختصاصی را می خواندم و وقتی خیالم راحت می شد که کامل فهمیدم بعدها رفت سراغ دروس عمومی و در دروس عمومی بیشتر آنهای که ضریب بیشتری داشتند را می خواندم که در کنکور سفید رها نکنم.

شما روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟

میانگین روزی 5 ساعت مطالعه می کردم

معدل شما زمانیکه وارد هنرستان شدید چند بود؟

من با معدل بالای 19.20 وارد هنرستان شدم

چرا هنرستان را انتخاب کردی؟

چون من علاقه ی شدیدی به رشته برق داشتم و اگر می خواستم از نظری این رشته را انتخاب کنم هم یکسال دیر تر وارد دانشگاه می شدم و هم سخت تر بود.

شغل پدر و مادر شما چیست؟

 پدر من بازنشته بانک هستند و مادرم هم بازنشسته آموزش و پرورش.

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مدل مهندسی استفاده کردم .

اولیا شما برای کنکورچگونه به شما کمک می کردند؟

اولیا مخصوصا" مادرم خیلی کمک می کرد ، تشویقم می کرد که درس بخوانم و بعد کارنامه ها را چک می کرد و در رابطه با آن با من صحبت می کرد ، همینطور مجله های آزمون را نیز می خواندند.

اولیای شما اگر آزمونی را خوب نمی دادید چه برخوردی با شما داشتند؟

در ابتدا از من دلیلش را می پرسیدند بعد که دلیل را برایشان توضیح می دادم به من می گفتند بیشتر تلاش کن قطعا آزمون بعد بهتر می شوی.

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله من از سایت کانون از صفحه ی شخصی دانش آموز استفاده می کردم.
تهیه و تنظیم 

سید سعید قره یالی