زیبایی مرجان‌ها اندازه‌گیری شد

بیشتر مردم فکر می‌کنند که محیط‌های سالم یا دست نخورده طبیعی با تنوع زیستی بالا، زیباتر هستند و از نظر زیبایی شناختی و دلپذیری نسبت به محیط‌های تخریب شده برتری دارند.

زیبایی مرجان‌ها اندازه‌گیری شد

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، در مطالعه‌ای با هدف محاسبه زیبایی در مرجان‌ها، گروهی متشکل از محققان رشته‌های مختلف نشان داده‌اند که می‌توان از آنالیز کامپیوتری تصاویر عکسبرداری شده از مرجان‌ها برای ارزیابی زیبایی و وضعیت سلامت مرجان‌ها استفاده کرد.

باستان‌شناسان، فیلسوفان و تاریخ‌شناسان هنری در سراسر جهان همواره به دنبال مقیاس قابل قبولی برای قوانین زیباشناختی بوده‌اند تا بتوانند برای توصیف عددی و کمی مفاهیمی همچون زیبایی و زشتی راهی بیابند. با ارائه روش کامپیوتری قدرتمند و جدید می‌توان به ارزیابی مقایسه‌ای پدیده‌هایی پرداخت که مردم آن‌ها را از نظر زیبایی‌شناختی دلپذیر می‌دانند.

محققان حوزه‌های ریاضی، زیست‌شناسی و تاریخ هنر دانشگاه سن‌دیگو ابزاری برای اندازه‌گیری زیبایی ظاهری مرجان‌ها با استفاده از کامپیوتر پیدا کرده‌اند. نتایج نشان داد که نشانه‌ها و راهنماهای بصری که این محققان از تصاویر تصادفی به دست آورده‌اند می‌تواند برای ارزیابی زیبایی و سلامتی صخره‌های مرجانی در سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیرد.

این محققان فهرستی از 109 ویژگی بصری مورد استفاده در ارزیابی زیبایی ظاهری یک تصویر از جمله اندازه نسبی، رنگ و توزیع اجسام قابل تشخیص در یک تصویر و همچنین شدت بافت و رنگ را جمع‌آوری و اصلاح کردند. آن‌ها سپس یک برنامه کامپیوتری ایجاد کردند که می‌توانست این ویژگی‌ها را در هر تصویر مورد ارزیابی قرار دهد و از این برنامه برای آنالیز بیش از 2000 تصویر تصادفی از صخره‌های مرجانی سراسر جهان استفاده کردند. این برنامه در نهایت یک نمره به زیبایی هر یک از اکوسیستم‌های مرجان اختصاص می‌داد.

یافته‌ها نشان می‌دهد که بین نمره زیبایی شناختی هر تصویر و سلامت اکوسیستم مرجانی مربوط به آن که توسط محققان صخره‌های مرجانی اندازه‌گیری می‌شود ارتباط و همبستگی وجود دارد. این روش با اندازه‌گیری کمی خصوصیات زیبایی شناختی اکوسیستم‌های مرجانی، ابزاری به صرفه و کارآمد برای بررسی سلامت مرجان‌ها به دست می‌دهد که در عین حال می‌تواند ارزش اقتصادی صخره‌های مرجانی را بیش از پیش نشان دهد.

منبع :