توزیع تغذیه سالم بین دانش‌آموزان استان هرمزگان

مدیرکل آموزش‌و‌پرورش استان هرمزگان با اشاره به نظارت بر کیفیت شیر مدارس گفت: از این هفته توزیع 8 هزار شیر بین دانش‌آموزان را خواهیم داشت.

توزیع تغذیه سالم بین دانش‌آموزان استان هرمزگان

علی کرمپور درباره توزیع شیر در مدارس استان هرمزگان، عنوان کرد: کارگروه کمیته شیر استان برگزار شده و توزیع شیر در مدارس از این هفته آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: برای کیفیت بخشی و قیمت اعلام شده نظارت کافی بر شیر مدارس را داریم و همه نگاه‌ها به سمت کیفیت بخشیدن به شیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان افزود: شیر به عنوان مواد مغذی قوی است و ما به کیفیت آن توجه ویژه داریم، زیرا صیانت از سلامت دانش‌آموزان برای ما مهم است.

به گفته وی در توزیع و انتخاب کارخانه همچنین فرآیند تهیه و توزیع شیر نظارت کافی را داریم.

کرمپور اشاره کرد: 17 میلیون پاکت شیر برای توزیع مدنظر است، که از هفته آینده 8 هزار پاکت در بین دانش‌آموزان استان هرمزگان توزیع خواهد شد.

منبع :

مهلا کاشانی