طراحی کاغذهایی که مثل کرم می‌لغزند

محققان نوعی کاغذهای لغزنده و راه‌رونده را طراحی کردند و قصد دارند از آنها برای طراحی عضلات ربات استفاده کنند.

طراحی کاغذهایی که مثل کرم می‌لغزند

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، کاغذهای طراحی شده تاشوی محققان چینی بر روی سطوح صاف می‌لغزد و حرکت می‌کند.

این کاغذها با استفاده از گرافن و امواج مادون قرمز ساخته شده و بر روی سطوح مثل کرم حرکت می‌کنند.

حرکت این کاغذها با کمک لیزر مادون قرمز است. زمانی که منطقه‌ای از کاغذ با کمک لیزر داغ شود، منجر به منقبض شدن منطقه فعال شده و کاغذ حرکت می‌کند و زمانی که خاموش شود، کاغذ منبسط می‌شود.

محققان امیدوارند از این سازه در ساخت عضلات ربات‌ها و حسگرهای ارزان استفاده کنند.

منبع :