علم روانشناسی نیز با علم تصویربرداری مغز گره می‌خورد

برای تشخیص واکنش‌های مغزی در زمان بروز حوادث عاطفی و راه‌های کنترل آن از روش تصویربرداری مغزی استفاده می‌شود.

علم روانشناسی نیز با علم تصویربرداری مغز گره می‌خورددکتر علی خطیبی دکترای روانشناسی دانشگاه لوران در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تأثیر مشاهده درد دیگری بر روی مغز ما گفت: یکی از مواردی که مورد بررسی قرار داده‌ایم، این است که ما هم خودمان درد می‌کشیم هم درد دیگران را درک می‌کنیم، اما آنچه در این خصوص حائز اهمیت است عکس‌العمل مغز ما نسبت به درد دیگران است.

وی افزود: تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که یک هم‌پوشانی بین شبکه‌ای که در مغز نسبت به درد پاسخ می‌دهد با شبکه‌ای که نسبت به درد دیگران عکس‌العمل نشان می‌دهد. این بدان معنی است که ما برای همدردی با دیگران بخشی از همان درد را تحمل می‌کنیم. ما به کمک تصویربرداری مغز، شبکه‌ای از مغز را که در این شرایط فعال می‌شود و در مقابل درد و مشاهده‌ی آن واکنش نشان می‌دهد را بررسی می‌کنیم.

خطیبی در خصوص اینکه چقدر از درک درد دیگران همانند درد کشیدن است و با آن هم‌پوشانی دارد، عنوان کرد: تکنیک‌های مورد استفاده و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که اگر ما یک مدل شبکه‌ای را اجرا کنیم و ماشین آموزشی را به صورت تخصصی آموزش دهیم به گونه‌ای که درد را تشخیص دهد، با استفاده از تصویربرداری مغزی و دادن محرک درد به فرد، داده‌هایی را دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد حدود 87درصد شبکه می‌تواند در مشاهده درد دیگران را تشخیص دهد. به عبارت دیگر 85 تا 87 درصد هم‌پوشانی بین درد خود و مشاهده درد دیگران وجود دارد.

وی در خصوص ارتباط روانشناسی یا علم تصویربرداری مغز تصریح کرد: روانشناسی به صورت سنتی هم روی هم دردی کار می‌کند که چه اتفاقی می‌افتد که ما می‌توانیم دیگران را درک کنیم، این از لحاظ تکاملی هم حائز اهمیت است. مثلاً در رابطه با ارتباط مادر و فرزندی اگر مادر نتواند درد فرزند را درک کند نمی‌تواند به او کمک کند.از طرفی مهیا کردن حمایت و کمک برای بیماران توسط پرستاران از لحاظ زیست محیطی حائز اهمیت است که داده‌های خود روانشناسی در این زمینه کافی نیست، به همین دلیل روانشناسان برای تکمیل علم خود تصمیم گرفتند که از علم تصویربرداری مغزی استفاده کنند تا بتوانند کار و توانایی خود را بالا ببرند.

منبع :