کاهش غیر ارادی توجه

اشتباهات پرتکرار خود را بشناسید و آن‌ها را در کتاب خودآموزی خود یادداشت کنید.

کاهش غیر ارادی توجه

بعضی از دانش‌آموزان از بی‌دقتی‌های خود در جلسه‌ی آزمون شکایت دارند و نمی‌توانند به نتیجه‌ی دلخواه خود برسند اما با رعایت نکات زیر می‌توانند بی‌دقتی‌های خود را تا حدود زیادی کاهش دهند.

1- اشتباهات پرتکرار خود را بشناسید و آن‌ها را در کتاب خودآموزی خود یادداشت کنید.

2- مدیریت زمان را به وسیله‌ی تکنیک ضربدر و منها و تکنیک زمان‌های نقصانی در جلسه‌ی آزمون به دست بیاورید.

3- محاسبات را ذهنی حل نکنید و با نوشتن تمام مراحل به صورت منظم و مرتب افزایش دقت را در خود ایجاد کنید.

4- نوشتن علت اشتباهات نیز یکی دیگر از عوامل افزایش دقت است.

5- بیش‌تر اشتباهات و بی‌دقتی‌های دانش‌آموزان مربوط به عجله داشتن در پاسخ‌گویی به سؤالات است که باید توجه داشته باشید فهمیدن درست صورت سؤال یکی از عوامل مهم در افزایش دقت است.

6- برای رفع بی‌دقتی دانش‌آموزان باید سؤالات را تا انتها بادقت بخوانید. گاهی مفهوم جمله با کلماتی نظیر هست، نیست، شاید و... تغییر می‌کند.

7- خواندن صحیح گزینه‌های جواب یکی از عوامل افزایش دقت است.

8- طبقه‌بندی سؤالات در جلسه‌ی آزمون و استفاده از تکنیک 5 حرفی «س، ف، ش، ن، م»

9- اول پاسخ صحیح را وارد پاسخ‌برگ کنید و بعد در دفترچه علامت بزنید؛ در غیر این صورت خطای دید به سراغ دانش‌آموزان می‌آید.

10- تک‌بعدی دیدن سؤالات نیز باعث بی‌دقتی می‌شود.

11- مطالعه‌ی دقیق پیش‌نیازهای مبحث جدید

12- تغذیه‌ی مناسب و استراحت کافی نیز در افزایش دقت مؤثر است.

13- هنگام وارد کردن جواب در پاسخ‌برگ به شماره‌ی سؤال و شماره‌ی پاسخ‌برگ توجه کنید.

14- بسیاری از بی‌دقتی‌ها پس از مواجهه با سؤالات ساده رخ می‌دهد که باید بسیار هوشیار باشید.

15- شور و هیجان بیش از اندازه نیز باعث بی‌دقتی می‌شود.