زنگ تفریحی برای ذهن

وقتی ذهن در آرامش است بهتر کار می‌کند. هر روز اجازه دهید ذهن شما اندکی آرامش یابد تا بتوانید بهتر برنامه‌ریزی کنید.

زنگ تفریحی برای ذهن

وقتی ذهن در آرامش است بهتر کار می‌کند. هر روز اجازه دهید ذهن شما اندکی آرامش یابد تا بتوانید بهتر برنامه‌ریزی کنید.

ذهن شما در این فرصت با چالش‌هایی که در طول روز با آن درگیر بوده و در برخی موفق شده و در برخی با شکست روبه‌رو شده مواجه می‌شود. به این ترتیب موفقیت‌ها را در حافظه ذخیره می‌کند و شکست‌ها را از ذهن پاک می‌کند. پس از آن، ذهن نیازمند برنامه‌ی جدیدی برای ادامه است.

این فرصت برای ذهن کاملاً ضروری است و باید نسبت به انجام آن جدیت داشته باشید. در غیر این صورت درگیری‌ها‌ی روزانه روی هم انباشته شده و ذهن نمی‌تواند با سرعت مشکلات را سامان‌دهی کند و برنامه‌ی جدیدی برای آینده  تهیه کند.

 در یک مکان آرام بنشینید و در محیطی بدون سروصدا با نور مناسب ذهنتان را بازیابی کنید. ما می‌توانیم از طریق کنترل ذهن تجارب بد را از ذهنمان پاک کنیم. در این صورت واقعیت‌های زندگی نیز دستخوش تغییر خواهند شد. اگر توان آن را داشته باشیم که ذهن خود را تحت کنترل درآوریم قادر خواهیم بود دنیای مطابق با آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود را بسازیم.