راهکار جبران کمبود وقت برای انجام تکالیف

بعضی از دانش‌آموزان نگران هستند و احساس کمبود وقت دارند و دوست دارند همیشه بر سرعت کارهای خود بیفزایند. راهکارهای زیر در جهت افزایش سرعت کمک خواهد کرد.

راهکار جبران کمبود وقت برای انجام تکالیف

بعضی از دانش‌آموزان نگران هستند و احساس کمبود وقت دارند و دوست دارند همیشه بر سرعت کارهای خود بیفزایند. راهکارهای زیر در جهت افزایش سرعت کمک خواهد کرد:

1. اهداف خود را مشخص کنید: در مورد تکالیف خود اهداف خود را با در نظر گرفتن اهمیت آن‌ها مشخص کنید و درس‌های خود را اولویت‌بندی کنید.

2. انگیزه‌ی خود را تقویت کنید: از خود بپرسید که چرا می‌خواهید این تکالیف را انجام دهید. در مورد تکالیف کسل‌کننده سعی کنید با خود قرار بگذارید در صورت انجام تکالیف پاداش به خود بدهید.

3. زمان‌بندی کنید: باید برای خودتان مشخص کنید که در چه ساعتی می‌خواهید تکالیف را شروع کنید و چه ساعتی باید تمام کنید. به ایستگاه‌های جبرانی و پنجره‌های باز در برنامه‌ی راهبردی توجه کنید.

4. واقع‌بین باشید: در تعیین زمان برای انجام تکالیف عوامل مختلف را در نظر بگیرید و به توانایی خودتان نیز توجه کنید.

5. از برنامه‌ی کاهش زمانی استفاده کنید: برای خودتان تعیین کنید تا به حال یک تکلیف معین را به طور متوسط در چه مدت‌زمانی انجام می‌دهید؛ یعنی زمان پایه را مشخص کنید. بعد به‌تدریج سعی کنید از مدت‌زمان مورد نظر بکاهید. به‌ یک‌باره زمان مورد نظر را کاهش ندهید.

6. فعالیت‌های دیگر را در حین انجام تکلیف حذف کنید: برای هر یک از فعالیت‌های روزمره شامل کلاس، ساعت خواب، تماشای تلویزیون و... وقت مشخصی را اختصاص دهید و این کارها را در ساعت انجام تکالیف انجام ندهید.