استفاده از بازیابی در شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

نوع خاصی از شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی به زمان‌هایی اختصاص دارد که در یک درس از بازه‌ی آزمونی در برنامه‌ی راهبردی جلوتر باشید.

استفاده از بازیابی در شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

نوع خاصی از شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی به زمان‌هایی اختصاص دارد که در یک درس از بازه‌ی آزمونی در برنامه‌ی راهبردی جلوتر باشید. تفاوت‌های فردی و گروهی در برنامه‌ی راهبردی صرفاً به عقب بودن از برنامه‌ی راهبردی منحصر نیست. همان گونه که در زمان عقب بودن جزئیِ یک یا چند درس نسبت به پیشروی آزمون، ابزارهای خاصی برای شخصی‌سازی موفق وجود دارد. حتی در زمانی که در یک یا چند درس نسبت به پیشروی عادی آزمون‌ها جلوتر هستید راهکار مطمئنی برای پشت سر گذاشتن یک آزمون موفق وجود دارد.

جلوتر بودن نسبت به پیشروی عادی، به معنی تدریس همان مباحث در زمان گذشته است. به این ترتیب مراحل اولیه‌ی یادگیریِ این مبحث در زمان دیگری صورت پذیرفته است. در کلاس درس به‌خوبی به تدریس مبحث توجه داشته‌اید، مطالب تدریس‌شده را در عصر همان روز مطالعه کرده‌اید و با وجود امتحانات مستمر در مدرسه، قطعاً بازیابی طولانیِ قابل قبولی از مبحث برای تسلط تشریحی بیش‌تر داشته‌اید.

برای آمادگی در آزمون‌های برنامه‌ای، در مباحثی که این‌چنین اختلاف زمانیِ تدریسی دارند، گزینه‌ی بازیابی تستی در منزل در اختیار شما قرار دارد. طی شدن مراحل یادگیری مباحث در بازه‌های زمانی گذشته قطعاً باعث آسودگی خاطر از عمیق شدن یادگیری مبحث می‌شود. در یک بازه‌ی زمانی ویژه‌ی حل تست با افزایش دادن تعداد تست حل‌شده نسبت به حالت عادی، تست‌هایی را که با پیشروی عادی برنامه‌ی راهبردی هماهنگی دارند حل کنید. این نوع از مطالعه با رویکرد حل تست بیش‌تر، نوعی بازیابی هدفمند برای یافتن اولویت‌های مرور تا آزمون بعد است. مطالعه‌ی انجام‌شده و مطالب بازیابی‌شده با این روش به مرور نهایی موفق نیاز دارند تا بیش‌ترین بازدهی خود را در جلسه‌ی آزمون به نمایش بگذارند.