پنج‌شنبه و جمعه، کلید موفقیت

چهارشنبه بعدازظهر که به خانه می‌آیید به امید دو روز تعطیل آخر هفته به استراحت و گردش می‌پردازید.

پنج‌شنبه و جمعه، کلید موفقیت

چهارشنبه بعدازظهر که به خانه می‌آیید به امید دو روز تعطیل آخر هفته به استراحت و گردش می‌پردازید.

 پنج‌شنبه نیز هم‌چنان چشم امید به جمعه بسته‌اید و خیلی جدی وقت نمی‌گذارید و چون پنج‌شنبه تا دیروقت بیدار می‌مانید صبح جمعه نیز دیر از خواب برمی‌خیزید و تا به خودتان بیایید می‌شود غروب جمعه که بی‌حوصله و خسته هستید.

اگر خیلی هنر کنید تمرین‌های‌تان را حل می‌کنید و نگاهی گذرا به درس‌های فردا می‌اندازید و در طی هفته هم که فقط می‌رسید درس جلسه‌ی بعد را مطالعه کنید؛ به همین دلیل وقت لازم را برای مطالعه‌ی درس‌های پایه یا تست زدن پیدا نمی‌کنید، در حالی که اگر هیچ روزی درس خواندن را به امید روز دیگر رها نکنید و حداقل یک روز و نیم پنج‌شنبه و کل جمعه را (یا برعکس) با جدیت صرف مطالعه و درس خواندن کنید می‌توانید بدون عذاب وجدان، هم به تفریح و استراحت بپردازید و هم وقت لازم برای مطالعه‌ی درس‌های پایه و تست زدن داشته باشید.