تشریحی خواندن، چرا و چگونه؟

«اولین قدم برای مطالعه و یادگیری درس‌‌ها تشریحی خواندن است.

تشریحی خواندن، چرا و چگونه؟

رضا دانش‌آموز مقطع هفتم است. او به طور منظم و پیوسته در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کند. یکی از روزها که با او تماس تلفنی داشتم گفت که امسال با توجه به این‌که نمرات درسی‌اش از حالت توصیفی خارج شده است، نمرات کلاسی و ارزشیابی‌های مستمرش افت کرده است و نمی‌تواند نمره‌ی کامل سؤالات را بگیرد؛ در حالی که پارسال که مقطع ششم بود تمام نمراتش خیلی خوب بوده است. از صحبت‌های رضا متوجه شدم که او روی تشریحی خواندن تأکید ندارد و فقط علاقه‌مند است که سؤالات تستی را حل کند.

به او گفتم: «اولین قدم برای مطالعه و یادگیری درس‌‌ها تشریحی خواندن است. با توجه به این‌که در پاسخ‌گویی به سؤالات، هر قسمتی نمره و بارم مربوط به خود را دارد باید جواب هر سؤالی را به طور کامل بنویسی و این کار زمانی محقق خواهد شد که سؤالات و تمرینات تشریحی متنوعی را حل کنی. یکی از بهترین منابعی که می‌توانی برای تقویت خواندن تشریحی استفاده کنی کتاب‌های کار و پرتکرار است. نحوه‌ی کار با این کتاب‌ها به گونه‌ای است که پس از مطالعه‌ی دقیق درس‌هایت به تمرین و تکرار با آن‌ها می‌پردازی و جواب سؤالات را موبه‌مو می‌نویسی. این گونه کم کم و به مرور می‌توانی ضعف خود را در این مورد تقویت کنی.»