ثبت زمان مطالعه

در کانون از تمام دانش‌آموزان خواسته می‌شود بعد از انجام مطالعه‌ی درس‌ها زمانی را که صرف مطالعه و درس خواندن کرده‌اند در دفتر برنامه‌ریزی بنویسند.

ثبت زمان مطالعه

در کانون از تمام دانش‌آموزان خواسته می‌شود بعد از انجام مطالعه‌ی درس‌ها‌ زمانی را که صرف مطالعه و درس خواندن کرده‌اند در دفتر برنامه‌ریزی بنویسند؛ زیرا انجام این کار دو نتیجه‌ی مثبت خواهد داشت:

1) آگاهی دانش‌آموز از وضعیت مطالعه‌ی خود در طول دو هفته برای هر درس و ارزیابی عملکرد خود در پایان هفته

2) ارزیابی عملکرد و وضعیت مطالعه‌ی دانش‌آموز در طی دو هفته برای آزمون‌ها توسط پشتیبان

با ثبت زمان مطالعه‌ی خود در طی دو هفته می‌توانید به بهتر شدن وضعیت درسی‌تان در روز‌ها و هفته‌های بعدی کمک کنید.

اما یک پیشنهاد ویژه‌ی دیگر به دانش‌آموزان داده می‌شود و آن هم ثبت زمان مطالعه‌ی هر صفحه از کتاب درسی، حل زمان تست زدن یا حل مسئله در بالای کتاب درسی است که با انجام این روش دانش‌آموزان در زمان مرور و مطالعه‌ی همان مبحث در زمانی دیگر می‌توانند پیش‌بینی کنند که لازم است چه مقدار از زمان خود را برای مرور یا مطالعه‌ی دوباره‌ی آن درس صرف کنند.

این کار به دانش‌آموزان کمک می‌کند که از اتلاف وقت برای مطالعه‌ی مفید جلوگیری کرده یا بدانند در زمان مرور کردن همان مبحث باید یا به همان میزان یا مقداری کم‌تر از زمان مطالعه‌ی اولیه صرف مطالعه‌ی آن کنند و از فرصت‌های باقی‌مانده‌ی خود برای مطالعه‌ی مباحث جدید استفاده کنند.

پس راهکارهای کاهش زمان مطالعه‌ی خود را کشف کرده و برای صرفه‌‌جویی در زمان از فرصت‌های طلایی خود بهترین استفاده را ببرید.