گفتگو با مصطفی گلشن رتبه‌ی 5تاسیسات درکنکورهنرستان94

گفتگو با مصطفی گلشن رتبه‌ی 5تاسیسات از شهر تهران

گفتگو با مصطفی گلشن رتبه‌ی 5تاسیسات درکنکورهنرستان94

گفتگو با مصطفی گلشن رتبه‌ی 5تاسیسات درکنکورهنرستان94

خودتان را معرفی کنید؟

مصطفی گلشن هستم رشته تاسیسات رتبه 5 کشوری از شهر تهران

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

بله من 14 جلد از کتاب های کانون را داشتم و بیشترین کتاب هایی که استفاده9 می کردم از کتاب های قهوه ای بود از جمله ریاضی 1و2 – ریاضی3 – شیمی1 – فیزیک1- عربی1 و2- دین و زندگی 1و2و3 – و کتاب های زرد عمومی و زرد اختصاصی

نکته ی مثبت کتاب ها چه بود؟

بعضی از کتاب ها درسی ما که خیلی از مطالب حذف شده بود و در کنکور از آنها سوال می آمد و آن مطالب را فقط در کتاب های کانون می توانستی پیدا کنی مانند کاربرد مشتق در درس ریاضی 3 که در کتاب درسی نبود ولی 3 سال است که در کنکور سوال می آید و تنها کتابی که این مطلب داخلش وجود دارد کتاب ریاضی 3 کانون بود

آیا از دفتر برنامه ریزی و کتاب خود آموز استفاده می کردید؟

بله از هردو استفاده می کردم . مکتوب بودن ساعت مطالعه در دفتر برنامه ریزی باعث تعادل بین دروس اختصاصی و عمومی می باشد و کتاب خود آموزی هرسوالی را که در آزمون ها غلط می زدم در کتاب خود آموزی می نوشتم که آنها را در کنکور تکرار نکنم چون اساس کنکور بر تکرار و یاد آوری است.

چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

من با دفتر برنامه ریزی بین دروس عمومی و اختصاصی تعادل برقرار می کردم

چه میزان روی دروس عمومی و اختصاصی وقت می گذاشتید؟

در اوایل سال تحصیلی چون امتحانات نهائی داشتیم بیشتر تخصصی می خواندم ولی 3 ماه آخر بیشتر عمومی خواندم زیرا اونایی که تک رقمی می دند عمومی های خوبی می زدند و من بیشتر وقت مطالعه عمومی را روی دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی گذاشته بودم.

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مدل مهندسی استفاده کردم .

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله از صفحه ی شخصی ، از سخنان آقای قلم چی در جلسات نفرات برتر و از بخش یوالات امتحان نهایی استفاده می کردم.

شما چند سال عضو کانون بوده اید ؟

من 2 سال عضو کانون بودم بدون غیبت

شما چرا در آزمون های غیبت نداشتید؟

چون اگر غیبت داشتم از بودجه بندی و برنامه آزمون ها عقب می افتادم و برای جبران غیبتم می بایست خیلی وقت صرف می کردم و من هم دوست نداشتم از بقیه بچه ها عقب بمونم.تهیه وتنظیم

سید سعید قره یالی