گفتگو با رضا لطیفی رتبه‌ی 2 ساخت و تولید درکنکورهنرستان94

گفتگو با رضا لطیفی رتبه‌ی 2 ساخت و تولید از شهر تهران

گفتگو با رضا لطیفی رتبه‌ی 2 ساخت و تولید درکنکورهنرستان94

خودتان را معرفی کنید؟

رضا لطیفی هستم رشته ساخت و تولید رتبه 2 کشوری از شهر تهران

شما از کتاب های کانون استفاده می کردید و نکته مثبت کتاب ها را بیان کتید؟

بله من از کتاب های قهوه ای  کانون در درس های ریاضی 3، اجزاء ماشین و ادبیات 1و2 استفاده می کردم

کتاب های کانون درس را بصورت کامل توضیح داده ، برای یادگیری خیلی موثره و مطالب زائد کتاب درسی را حذف کرده است.

چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

من تا قبل از عید درس های اختصاصی را تمام کردم و در عید و بعد از آن دروس عمومی را شروع کردم و اختصاصی را فقط دوره می کردم و همچنین دروس عمومی را بصورت کامل می خواندم و برای تسریع در این کار از کتاب های قهوه ای استفاده می کردم.

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مهندسی استفاده کردم .

نقش اولیا شما در کنکور چه میزان بود؟

پدر و مادر من نقش بسیار پررنگی در کنکور داشتند.

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله از قسمت مصاحبه با نفرات برتر کنکور

چگونه واز چه سالی عضو کانون شدید ؟

در اواخر سال 93 عضو شدم و از طرف مدرسه به کانون معرفی شدم و بورسیه گردیدم

آیا در ازمون های کانون غیبت داشته اید؟

من در آزمون ها غیبت نداشتم به دلیل آنکه آزمون های کانون با برنامه و طبقه بندی شده بود و باید در کلیه ازمون ها شرکت میکردمتهیه وتنظیم

سید سعید قره یالی