درک بیشتر بر همکنش نانو ذرات با غشای سلول در ورود به سلول

پژوهشگران دانشگاه زنجان در طرحی تحقیقاتی به بررسی بر همکنش نانو ذرات با غشای سلول در ورود به سلول پرداختند.

درک بیشتر بر همکنش نانو ذرات با غشای سلول در ورود به سلولمحمود هاشمی دانشجوی علوم پایه دانشگاه زنجان در گفتگو با خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: غشای سلول دارای حسگرهایی به‌نام ساختارهای لیگاند- گیرنده است که به ‌وسیله‌ی آن از ورود هر ذره‌ی زائد به سلول جلوگیری می‌کند. فاصله‌ی این لیگاندها از یکدیگر در حد نانومتر است و اگر بتوانند بر همکنش خوبی با گیرنده‌های غشای سلول پیدا کنند باعث چسبیدن غشای سلول به ذره شده و در نهایت ذره وارد سلول می‌شود.

وی ادامه داد: در این روند اسکلت زیر غشای سلول (سایتوسکلتون) نیز نقش مهمی دارد. نموداری که ما در این طرح رسم کردیم شرایط دربرگیری ذرات بر حسب چسبندگی غشای سلول و اسکلت زیر غشای سلول را نشان می‌دهد که دربرگیری شامل عدم دربرگیری، دربرگیری جزیی و دربرگیری کامل می‌شود.

هاشمی در خصوص نتایج این نمودار توضیح می‌دهد: حداکثر زاویه‌ی دربرگیری جزیی ذره مستقل از چسبندگی غشا- ذره بوده و فقط تابع چسبندگی اسکلت زیر غشا می‌باشد.

وی در پایان اضافه کرد: این پروژه تحول بزرگی در پزشکی و در زمینه‌ی تشخیص کارکرد سیستم ایمنی ایجاد می‌کند.

منبع :