تشریحی بر برنامه‌ی آزمون 6آذر، دوم گرافیک، نقاشی، طراحی و دوخت

آزمون 6 آذر، اولین آزمون پروژه‌ی 3 با عنوان پایان نیم سال اول است. در این آزمون پیشروی مطالب، مانند سه آزمون گذشته، یک هشتم کتاب درسی است...

تشریحی بر برنامه‌ی آزمون 6آذر، دوم گرافیک، نقاشی، طراحی و دوخت

آزمون 6 آذر ، اولین آزمون پروژه ی 3 با عنوان پایان نیم سال اول است. در این آزمون پیشروی مطالب، مانند سه آزمون گذشته، یک هشتم کتاب درسی است. ضمن اینکه قرار است مباحث اصلی آزمون گذشته نیز در این آزمون مرور شود.


به شما هنرآموزان عزیز توصیه می شود برای پاسخگویی به 10 تست درس مبانی هنرهای تجسمی در این آزمون فصل دوم کتاب را از ابتدای مبحث حالت خط تا انتهای مبحث مثلث به صورت تورق سریع مرور کنید. و هر نکته ای را که کامل به یاد نمی آورید به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید سپس تا انتهای فصل را دقیق مطالعه کنید و تا روز آزمون یک بار دیگر مرور کنید.


هنر آموزان رشته ی گرافیک و نقاشی برای پاسخ گویی به 5تست درس عکاسی فصل دوم کتاب عکاسی1 را مرور و فصل سوم را به دقت مطالعه کنید. همچنین در درس طراحی1 از ابتدای فصل 2 تا انتهای مبحث ابزارطراحی را مرور و سپس تا انتهای فصل را به دقت مطالعه کنید.


هنرآموزان هرسه رشته ی گرافیک نقاشی و طراحی و دوخت از مطالعه ی جدی برای پاسخگویی به 10 تست تاریخ هنرایران غافل نشوید؛ بهتر است ابتدا درس 4 را مرور کنید و سپس درس 5 را تا انتهای صفحه ی 4کتاب مطالعه و تکرار کنید.


هنرآموزان گرافیک و نقاشی با مرور فصل 3 و مطالعه ی فصل 4 تا ابتدای دوره ی کلاسیک کتاب تاریخ هنر جهان به مطالعه ی دروس تخصصی آزمون 6 آذر خاتمه دهید.


هنر آموزان عزیز رشته ی طراحی و دوخت 10 صفحه ی اول از فصل دوم کتاب دوخت 1 را مرور و سپس تا انتهای فصل را به دقت مطالعه کنید، همچنین برای پاسخگویی به سوالات درس پراهمیت الگوی 1 صفحات 37 تا 58 کتاب را مرور و سپس تا صفحه ی 66 مطالعه ی دقیق و تمرین کنید.


هنرآموزان هر سه رشته,حتما با پاسخ گویی به سوالات آزمون غیر حضوری 22 آبان تسلط خود را بر مباحث آزمون 6 آذر بیشتر کنید.


با آرزوی موفقیت