برنامه ریزی کنید، دو سال آینده در جمع برترها خواهید بود

در زیر، عکس نفرات برتر کنکور سراسری سال تحصیلی 94-93 را مشاهده مکینید.

برنامه ریزی کنید، دو سال آینده در جمع برترها خواهید بود

دانش آموزان عزیز سال دوم هنرستان

در زیر، عکس نفرات برتر کنکور سراسری سال تحصیلی 94-93 را مشاهده مکینید.

برنامه ریزی کنید، دو سال آینده در جمع برترها خواهید بود


با برنامه ریزی صحیح، پشتکار و تلاش شما نیز می توانید دو سال بعد یکی از رتبه های برتر کنکور باشید.

دانش آموزانی که ایمان دارند می توانند به این جایگاه برسند، نام، رشته و تراز خود در آزمون های کانون در زیر این مطلب اعلام نمایید.

اگر اراده کنید، می توانید.


مهدی ترابی
خرید کتاب