تحلیل آزمون گرافیک 22 آبان 94

تحلیل آزمون گرافیک

تحلیل آزمون گرافیک 22 آبان 94


داوطلبان عزیز رشته گرافیک،


باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 22 آبان ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

صفحه آرایی و

خط در گرافیک

عکاسی

تعداد سوالات

10

15

10

15

10

بالاترین درصد پاسخگویی صحیح

100

91

100

91

100

تعداد کسانی که به بالاترین درصد سوالات پاسخ صحیح داده اند

11

1

2

1

1

تعداد سوالات دام دار

1

5

3

8

1

دشوارترین سواال

115

121

144

152

169

درصد دشوارترین سوال

16

10

5

4

10

آسانترین سوال

120

127

142

159

170

درصد آسانترین سوال

77

70

46

63

52

میانگین درصد پاسخگویی صحیح

42

19

23

24

22


تعداد شرکت کنندگان در این آزمون: 322 نفر