تحلیل آزمون 22 آبان سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 22 آبان، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود...

تحلیل آزمون 22 آبان سوم تجربی

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 22 آبان، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده تراز 7000 یک واحد آزمون سخت­تر شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده تراز 5500، یک واحد و در محدوده ترازهای 6250 و 7000 دو واحد آزمون سخت تر شده است.

  • در درس فیزیک، آزمون در محدوده 4750، 5500 و 7000 دو واحد و در محدوده تراز 6250 یک واحد ازمون سخت شده است.

  • در درس فیزیک، گواه (شاهد)، در محدوده ترازهای 4750، 5500 و 6250 یک واحد آزمون سخت شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون متعادل بوده و فقط در محدوده 4750 یک واحد ازمون سخت شده است.


فایل های ضمیمه

تحلیل آزمون 22آبان سوم تجربی