کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 24 آبان 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 24 آبان 94

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


شما می‌گویید برنامه‌ی مطالعاتی کنکور یک سال چهارمی باید از برنامه‌ی هفتگی مدرسه پیروی کند اما این برنامه برای یک کنکوری جامع نیست!

پاسخ 1- برنامه‌ی مدرسه، برنامه‌ای هدفمند است و حرکت بر مبنای آن نوعی انجام وظیفه و نظم ایجاد می‌کند. کلاس درس، جایی است که یادگیری‌ها شکل می‌گیرد و مفاهیم و موضوعات درسی آموخته می‌شود و مرحله‌ی ادراک و بخشی از مرحله‌ی تثبیت انجام می‌شود. تکمیل مرحله‌ی تثبیت و ورود به مرحله‌ی تسلط به میزان تلاش و ساعت مطالعه‌ی دانش‌آموز و هماهنگی با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها بستگی دارد. نکته‌ی مهم این است: روزهایی که به مدرسه می‌روید حتما به برنامه‌ی مدرسه و تسلط بر درس‌های سال چهارم اولویت دهید. برای انجام وظایف، بهتر است درس‌های پایه را طبق برنامه‌ی راهبردی به روزهایی که به مدرسه نمی‌روید (دو یا سه روز در هفته) اختصاص دهید. قطعاً رسیدن به تعادل مطالعاتی مباحث پیش و پایه به معنای رضایت و حس خوب کیفیت‌بخشی به مطالعه و آمادگی برای کنکور است.

سارا شفافی

پاسخ 2- برنامه‌ی هفتگی مدرسه‌، سال چهارم را به طور کامل پوشش می‌دهد و اگر طبق برنامه‌ی مدرسه پیش بروید درس‌های سال چهارم را به طور متعادل مطالعه خواهید کرد. برنامه‌ی راهبردی نیز طبق برنامه‌ی رسمی آموزش و پرورش تنظیم شده است و به اصطلاح در بخش سال چهارم به مدرسه سنجاق شده است ولی برای آمادگی کنکور باید درس‌های سال‌های پایه را هم مطالعه کنید که در برنامه‌ی راهبردی، چهار روش برای مطالعه‌ی درس‌های پایه در نظر گرفته شده است و در کنار برنامه‌ی مدرسه، مکمل آمادگی شما برای کنکور خواهد شد.

محمد کتابدار

پاسخ 3- یک هفته را به دو قسمت تقسیم کنید. بخشی که بیش‌ترین سهم آن مربوط به درس‌های سال چهارم است و بخش دیگر با اولویت درس‌های پایه در نظر بگیرید. با توجه به سهم عمده‌ی کتاب‌های سال چهارم در بودجه‌بندی کنکور، ضروری است که توجه ویژه‌ای به برنامه‌ی مدرسه داشته باشید؛ زیرا شما این درس‌ها را به‌تازگی یاد گرفته‌اید و برای تسلط بیش‌تر باید نگاه ویژه‌ای به این درس‌ها داشته باشید. به یاد داشته باشید که موفقیت یعنی تقویت نقاط قوت‌تان.

سیدمحمد حسینی