نکاتی مهم درباره‌ی آزمون 6 آذر گروه چهارم انسانی - فیلم

نکاتی مهم درباره‌ی آزمون 6 آذر 94 گروه چهارم انسانی

نکاتی مهم درباره‌ی آزمون 6 آذر گروه چهارم انسانی - فیلم

نكاتي مهم درباره‌ي آزمون 6 آذر گروه چهارم انساني

نکاتی مهم درباره‌ی آزمون 6 آذر گروه چهارم انسانی - فیلم


در آزمون 6 آذر، در بخش دروس سال چهارم تنها پيشروي جديد وجود خواهد داشت و از مباحث قبلي سؤالي مطرح نخواهد شد تا بتوانيد در فرصتي کافي به دوره و جمع‌بندي مباحث دروس پايه بپردازيد.

برنامه‌ي آزمون‌هاي کانون از منطق «تعادل» پيروي مي‌کند و در اين برنامه، به دروس سال چهارم و دروس پايه به يک ميزان بها داده مي‌شود. به بيان ديگر، اگر آزمون 22 آبان شامل دوره‌ي دروس سال چهارم از ابتداي کتاب درسي بود، در آزمون 6 آذر، دروس پايه را از ابتدا مرور خواهيد نمود تا تعادل مطلوب رعايت شده باشد.

سؤال‌هاي عمومي:

در روز برگزاري آزمون ابتدا به شما دفترچه‌ي سؤال‌هاي عمومي داده مي‌شود. دفترچه‌ي سؤال‌هاي عمومي رشته‌ي انساني با ساير گروه‌ها (رياضي و تجربي) متفاوت است بنابراين توجه داشته باشيد كه بر روي دفترچه‌ي سؤال، گروه انساني قيد شده باشد. مدت پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي عمومي يك ساعت است.

نکاتی مهم درباره‌ی آزمون 6 آذر گروه چهارم انسانی - فیلم

سؤال‌هاي اختصاصي:

بعد از پايان زمان پاسخ‌گويي به سؤالات عمومي، دفترچه‌ي سؤال‌هاي اختصاصي توزيع مي‌شود مدت زمان پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي اختصاصي 165 دقيقه مي‌باشد.

نکاتی مهم درباره‌ی آزمون 6 آذر گروه چهارم انسانی - فیلم

درس‌هاي زوج درس:

درس‌هايي كه داوطلبين بايد از ميان دو درس ارائه شده، يكي را در نيم سال اول و ديگري را در نيم سال دوم مورد مطالعه قرار دهند. درس‌هاي رياضي سال سوم و آمار و مدل‌سازي ـ تاريخ ادبيات (1) و (2) ـ جامعه‌شناسي (1) و (2) ـ تاريخ پايه و جغرافياي پايه زوج درس هستند.

براي انتخاب صحيح از ميان زوج‌درس‌ها بايد به نكته‌ي مهم زير توجه داشت؛

نيم‌سال اول تحصيلي نسبت به نيم‌سال دوم اندكي طولاني‌تر است و در آزمون‌هاي كانون نيز نيم‌سال اول داراي يك آزمون بيش‌تر از نيم‌سال دوم است. هم‌چنين درس‌هاي انتخاب و مطالعه شده در نيم‌سال اول، دوبار دوره و مرور مي‌شوند؛ يك‌بار در بهمن‌ماه (انتهاي نيم‌سال اول) و بار ديگر در فروردين‌ماه (تعطيلات نوروز). از سوي ديگر، نيم‌سال اول با توجه به فاصله‌ي بعيدتري كه تا برگزاري كنكور دارد، امكان مطالعه‌ي آسوده‌تري را براي دانش‌آموزان فراهم مي‌سازد، حال آن‌كه در نيم‌سال دوم، دغدغه‌ي دانش‌آموزان و دبيران براي اتمام زودهنگام مطالب درسي سال چهارم و نيز اضطراب ناشي از فرا رسيدن زمان برگزاري كنكور، اندكي فشار رواني بر فضاي مطالعه‌ي دانش‌آموزان حاكم مي‌سازد كه يادگيري مطالب جديد را كمي با دشواري مواجه مي‌سازد.

بنابراين، مفيد و مؤثر آن است كه با توجه به مدت طولاني‌تر مطالعه‌ در آزمون‌هاي نيم‌سال اول و نيز جو آرام مطالعاتي در اين برهه‌ي زماني، از ميان زوج‌درس‌ها، مطالعه‌ي كتاب‌هايي را براي نيم‌سال اول برگزينيم كه بودجه‌بندي (تعداد سؤال) و اهميت بيش‌تري در كنكور سراسري داشته باشند؛ دشوارتر باشند و يادگيري آن‌ها به فراغ بال و آسودگي خاطر بيش‌تري نيازمند باشد؛ حجم مفهومي بيش‌تري داشته‌باشند و مطالعه‌ي آن‌ها نيازمند صرف مدت زمان بيش‌تري باشد؛ مطالب آن‌ها در حافظه‌ي بلند مدت راحت‌تر جاي بگيرد و تا زمان كنكور در ذهن باقي بمانند (مطالعه‌ي مطالب اصطلاحاٌ فرّار و نيازمند به حافظه‌ي كوتاه‌مدت در نيم‌سال دوم توصيه مي‌شود) تا به بهترين استفاده از نيم‌سال اول برسيم. با تكيه بر اين استدلال‌ها توصيه‌ي ما براي انتخاب واحد شما از ميان زوج‌درس‌ها چنين است:

توصيه‌ي ما براي نيم‌سال اول:

انتخاب درس‌هاي: رياضي سال سوم، تاريخ ادبيات 1، تاريخ ايران و جهان، منطق و جامعه‌شناسي 1

توصيه‌ي ما براي نيم‌سال دوم:

انتخاب درس‌هاي: آمار و مدل‌سازي، تاريخ ادبيات 2، جغرافياي پايه، فلسفه‌ي سال سوم و جامعه‌شناسي 2

درس‌هاي پايه‌ي مستقل:

اين درس‌ها عبارت‌اند از رياضي سال اول، آرايه‌هاي ادبي، روان‌شناسي و اقتصاد

روان‌شناسي: اين درس به‌تنهايي 20 سؤال كنكور را به خود اختصاص مي‌دهد و اين درحالي‌ است كه برخي از دروس علي‌رغم داشتن حجم بيش‌تر، در كنكور انساني تنها 3 تا 4 سؤال را به خود اختصاص مي‌دهند. اگر اين نكته را نيز لحاظ نماييم كه پس از رشته‌ي حقوق، پرطرفدارترين رشته‌ي انساني، روان‌شناسي است كه براي قبولي در آن، نمره‌ي درس روان‌شناسي ضريب بالايي خواهد داشت؛ درخواهيم يافت كه الزام است تا مطالعه‌ي اين درس به‌صورت مداوم در طول سال رخ دهد.

اقتصاد: برخلاف بسياري از دروس كه به‌صورت مجموعه‌اي در كنكور مطرح مي‌شوند و لذا تعداد سؤالات آن‌ها بين چندين كتاب تقسيم مي‌شود (مثلاً 15 سؤال تاريخ از سه كتاب تاريخ 1، تاريخ 2 و تاريخ‌شناسي مطرح مي‌شود و سهم هر كتاب تنها 5 سؤال است) اقتصاد نيز مانند روان‌شناسي تك‌كتاب است و 15 سؤال را به خود اختصاص مي‌دهد. علاوه‌بر آن، تقريباً دو سوم سؤالات اين درس به‌صورت مسأله‌ي رياضي مطرح مي‌شود كه يادگيري آن‌ها و تسلط بر حل سريع اين مسائل در فرصت اندك پاسخ‌گويي به سؤالات اين درس، مطالعه‌ي مداوم آن در طول سال را طالب است و نمي‌توان پرونده‌ي اين درس را در تنها يك نيم‌سال تحصيلي مختومه نمود، لذا اين درس را نيز كه براي خيل عظيم مشتاقان قبولي در رشته‌هاي مديريت اهميت ويژه‌اي دارد، در زمره‌ي دروس اجباري و غير زوج قرار داده‌ايم.

رياضي 1: براي تمامي دانش‌آموزان انساني دشوارترين درس در مجموعه‌ي دروس رياضي به‌شمار مي‌رود كه مطالعه‌ي آن با روندي آهسته‌تر و مداوم در تمام طول سال مي‌تواند به نتيجه‌ي بهتري منتهي شود. هم‌چنين فاصله‌‌ي زماني بيش‌تر از زمان يادگيري اين مباحث، اين درس را با خطر فراموشي بيش‌تري مواجه مي‌سازد.

آرايه‌هاي ادبي: درس‌ آرايه‌هاي ادبي، درسي است كه تسلط بر آن در دو بخش عمومي و اختصاصي كنكور به كمك داوطلب خواهد آمد. چراكه در رشته‌ي انساني هم در ادبيات عمومي و هم در ادبيات اختصاصي دانش‌آموزان بايد مجموعاً به تقريباً 10 سؤال آرايه پاسخ دهند كه مطالعه‌ي خوب و مفهومي اين درس اختصاصي، امتيازي است براي دانش‌آموزان انساني در بخش ادبيات عمومي كنكور كه داوطلبان ساير رشته‌ها از آن بي‌بهره‌اند.

آزمون شاهد (گواه):

درس‌هايي كه با رنگ آبي در برنامه‌ي آزمون مشخص شده‌اند بيان‌گر آن است كه در اين درس‌ها آزمون شاهد يا گواه خواهيم داشت كه شامل 20 سؤال است. 10 سؤال اول سوال‌هاي تأليفي (طراحي) و 10 سؤال دوم سؤال‌هاي شناسنامه‌دار (سؤالات آزمون‌هاي سراسري و كانون در كتاب آبي كه داراي سطح دشواري شناسايي شده‌ مي‌باشند.) هستند كه براي هريك از اين ده سؤال تراز جداگانه‌اي در كارنامه منظور مي‌شود.

برنامه‌ي آزمون شاهد در كتاب آبي:

نکاتی مهم درباره‌ی آزمون 6 آذر گروه چهارم انسانی - فیلم

دفترچه‌ي پاسخ:

براي گروه چهارم انساني دو دفترچه‌ي پاسخ وجود دارد:

1- دفترچه‌ي پاسخ مشترك عمومي با ساير گروه‌ها (رياضي، تجربي و …) كه پاسخ سؤال‌هاي ادبيات پيش‌دانشگاهي، معارف و زبان‌انگليسي را بايد از اين دفترچه ملاحظه كنند.

2- دفترچه‌ي پاسخ اختصاصي كه شامل پاسخ ادبيات عمومي، عربي پايه و سؤال‌هاي اختصاصي است.

چند توصيه‌ي مهم:

از آزمون 6 آذر، زوج‌درس جامعه‌شناسي (1) و (2) جايگزين زوج‌درس منطق و فلسفه‌ي سال سوم خواهد شد؛ به اين معنا که مطالعه‌ي درس جامعه‌شناسي را از آزمون 6 آذر آغاز مي‌نماييد و در مقابل، درس‌هاي منطق يا فلسفه‌ي سال سوم را که مطالعه‌ي آن‌ها را در آزمون 22 آبان به پايان رسانده‌ايد، به‌طور موقت کنار خواهيد گذاشت و در آزمون بعدي از اين دروس سؤالي مطرح نخواهد شد.

در روزهاي پاياني فرصت باقي مانده تا آزمون بعدي، آزمون غيرحضوري منبع مطالعاتي خوبي براي دوره و جمع‌بندي آموخته‌هاي شماست، از آن غافل نشويد!

حجم برنامه‌ي دروس پايه براي آزمون 6 آذر نسبتاً زياد است؛ به‌ويژه در درس‌هايي نظير تاريخ ادبيات، تاريخ ايران و جهان و جغرافيا؛ لذا توصيه‌ي ما آن است که در مطالعه‌ي اين دروس به بودجه‌بندي کنکور سراسري توجه ويژه‌اي داشته باشيد و مطالعه را از درس‌هاي مهم و پرتکرار در کنکورهاي گذشته آغاز نماييد و در صورتي که فرصت باقي بود به مطالعه‌ي درس‌هاي کم‌اهميت و اصطلاحاً «متروک» بپردازيد.

سارا شريفي

مدير توليد آزمون‌هاي سال چهارم انساني