کسب نتیجه‌ی خوب در آزمون و معدل مدرسه

برای گرفتن نتیجه‌ی بهتر از آزمون‌های کانون لازم است با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها هماهنگ باشید.

کسب نتیجه‌ی خوب در آزمون و معدل مدرسه

برای گرفتن نتیجه‌ی بهتر از آزمون‌های کانون لازم است با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها هماهنگ باشید؛ چون برنامه‌ی کانون طوری طراحی شده که با اجرای آن می‌توانید هر درس را 2 الی 3 بار تا آخر سال دوره و مرور کنید.

سعی کنید برای درس‌های خود هدف‌گذاری درستی داشته باشید و با مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز و مطالعه‌ی کتاب درسی و یادداشت‌برداری و خلاصه‌نویسی هنگام مطالعه و هم‌چنین استفاده از کتاب‌‌های کار به‌ویژه پرتکرار قبل از امتحانات مستمر و ترم معدل خود را افزایش دهید.