استفاده از دفتر برنامه‌ریزی چه نتیجه‌‌ای خواهد داشت؟

دانش آموز کم کم روش‌های غلط و اشتباه خود را پیدا کرده و تصمیم‌های درست و منطقی‌تری را می‌گیرد و برای عادت‌های اشتباه در پی حل آن برمی‌آید.

استفاده از دفتر برنامه‌ریزی چه نتیجه‌‌ای خواهد داشت؟

1- دانش‌آموز با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی توان واقعی خود را پیدا کرده و می‌تواند طبق آن برنامه‌ریزی درستی  انجام دهد و از بلندپروازی‌های غیر منطقی دوری کند.

2- دانش آموز کم کم روش‌های غلط و اشتباه  خود را پیدا کرده و تصمیم‌های درست و منطقی‌تری را می‌گیرد و برای عادت‌های اشتباه در پی حل آن برمی‌آید.

3- نوشتن دفتر برنامه‌ریزی باعث افزایش ساعت مطالعه شده و با ثبت وضعیت خود و ارزیابی در یک رقابت جدی با خود قرار می‌گیرد و باعث شناخت توان واقعی خود می‌شود و عوامل استرس‌زا را از خود دور می‌کند.

4- دانش‌آموز با واقعیت وضعیت خود مواجه می‌شود. این شناخت از وضعیت کمی و کیفی جایگاه واقعی او را مشخص می‌کند که مهم‌ترین و ضروری‌ترین عامل برای برداشتن گام‌های اصلی در برنامه‌ریزی آموزشی است.

5- ارزیابی از کارهای انجام‌شده به‌تدریج باعث افزایش اعتمادبه‌نفس در دانش‌آموز می‌شود که می‌تواند عامل اصلی هر موفقیتی باشد.

دانش‌آموز به مرور زمان با ادامه‌ی این روند در دفتر برنامه‌ریزی گزارشی از میزان مطالعه‌ی خود به دست می‌آورد و عملکرد خود را به‌راحتی مشاهده می‌کند.

توصیه می‌کنم اولیا در تهیه و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی دانش‌آموز را تشویق کنند و آن را جدی بگیرند و مرتب نوشته‌های آن‌ها را بررسی کنند و هیچ گاه به جای دانش‌آموز دفتر را ننویسند. بعضی از دانش‌آموزان در تکمیل این دفتر زود خسته  و مأیوس می‌شوند. سعی کنید کمکشان کنید تا توان واقعی خود را بشناسند.