چند توصیه برای افزایش اعتمادبه‌نفس

در گام اول باید بخواهید که تغییر کنید و فرد دیگری شوید. میزان بهبودی اعتمادبه‌نفس شما به میزان خواستن، انگیزه، توجه، احساس مسئولیت و پشتکار شما بستگی دارد.

چند توصیه برای افزایش اعتمادبه‌نفس

هیچ دارویی نمی‌تواند ضعف اعتمادبه‌نفس را درمان کند. پایین بودن اعتمادبه‌نفس مسئله‌ای است که در طول سالیان، تحت تأثیر خانواده، معلم و دوستان و... شکل می‌گیرد و به‌آسانی و یک‌شبه حل نمی‌شود. گفتن چند توصیه و شنیدن آن‌ها آسان است ولی استفاده از آن‌ها بهترین روش درمان ضعف اعتمادبه‌نفس، مشاوره یا روان‌درمانی است. برای این منظور از یک مشاور یا روان‌شناس کمک بگیرید.             

چند توصیه در رابطه با این موضوع:

خواستن: در گام اول باید بخواهید که تغییر کنید و فرد دیگری شوید. میزان بهبودی اعتمادبه‌نفس شما به میزان خواستن، انگیزه، توجه، احساس مسئولیت و پشتکار شما بستگی دارد.

خودشناسی: باید تصویرهای نادرستی را که در ذهنتان دارید، بشکنید. باید یک تصویر واقعی داشته باشید. بدین منظور، روی یک کاغذ جنبه‌های مثبت و منفی خود را در همه‌ی زمینه‌ها‌ی جسمی، روحی، رفتاری، افکار و احساسات بنویسید. اگر خودتان را همان طور که هستید بشناسید و همه‌ی جنبه‌های ضعف و قوت‌تان را بپذیرید، گام بزرگی برای بهبود اعتمادبه‌نفس خود برداشته‌اید.

به چالش کشیدن: پس از آن، افکار، احساسات و رفتارتان را ارزیابی کردید. با خودتان به گفت‌وگو بنشینید و درست و غلط بودن آن‌ها را سبک و سنگین کنید.

خودکنترلی: سخت‌ترین و آخرین گام را محکم بردارید. احساسات منفی را مهار کنید. بر افکار و احساسات‌تان مسلط باشید و آن‌ها را به کنترل خود درآورید. شیوه‌ی تفکرتان را تغییر دهید. سخت‌گیر نباشید. شتاب‌زده نتیجه‌گیری نکنید. در هیچ موردی پیشگیری نکنید. مثبت باشید و از کلمات منفی اجتناب کنید. برای خودتان و توانایی‌های‌تان ارزش قائل باشید. به خودتان احترام بگذارید. از جهت جسمی و ظاهری به خودتان برسید و ورزش کنید. خوابتان را منظم کنید. خودتان باشید. روابط اجتماعی از جمله رابطه با دوستان و اقوام خود را تقویت کنید. سعی کنید همیشه لبخند بزنید. راحت راه بروید و بنشینید. سرتان را بالا نگه دارید و موقع گفت‌وگو به چشمان طرف مقابل نگاه کنید.