قدرت انتخاب سؤالات درست

این باور کاملاً غلط است و دانش‌آموز باید قبول کند که یا روش مطالعه‌ی او در طی دو هفته صحیح نبوده یا آن مبحث را به صورت دقیق و مفهومی نخوانده است تا بتواند کاملاً آن را یاد بگیرد.

قدرت انتخاب سؤالات درست

برخی از دانش‌آموزان کانونی بعد از دریافت کارنامه‌ی آزمون و مشاهده‌ی نتیجه‌ی عملکردشان می‌گویند: «من در طی دو هفته برای فلان درس ساعت مطالعه‌ی بیش‌تری نسبت به بقیه‌ی درس‌ها داشتم ولی درصد همان درس از سایر درس‌هایم کم‌تر شده است». درنتیجه این ذهنیت برای آن‌ها به وجود می‌آید که هر چه بیش‌تر درس بخوانند برای‌شان نتیجه‌ی عکس بر خواهد داشت.

این باور غلط است و دانش‌آموز باید قبول کند که یا روش مطالعه‌ی او در طی دو هفته صحیح نبوده یا آن مبحث را به صورت دقیق و مفهومی نخوانده است تا بتواند کاملاً آن را یاد بگیرد. باید بداند که اگر یک مبحث را کامل نخوانده باشد توانایی پاسخ‌گویی به خیلی از سؤال‌ها را نخواهد داشت و همین عدم پاسخ به سؤالاتی که بلد نبوده باعث می‌شود نمره‌ی منفی برای او محاسبه نشود و درنتیجه فقط درصد تعداد سؤالات درست را برای آن درس به دست می‌آورد؛ ولی اگر مطالعه‌ی او عمقی نباشد و مطلب را ناقص یاد گرفته باشد در آن صورت به اکثر سؤالات با این ذهنیت پاسخ می‌دهد که جواب آن‌ها را بلد است و درنتیجه برای او نمره‌ی منفی محاسبه می‌شود و درصد او پایین می‌آید. به همین دلیل فکر می‌کند مطالعه‌ی بیش‌تر برایش نتیجه‌ی عکس در بر داشته است.

خرید کتاب