چه‌طور می‌توانم نمره‌ام را در درس عربی بالا ببرم؟

اگر در درس عربی ضعیف یا متوسط هستید، قواعد را به طور موضوعی نخوانید.

چه‌طور می‌توانم نمره‌ام را در درس عربی بالا ببرم؟

اگر در درس عربی ضعیف یا متوسط هستید، قواعد را به طور موضوعی نخوانید.

از کتاب سال اول (هر چند جزء منابع کنکور نیست) شروع کنید و درس به درس، آن را به طور کامل بخوانید. قواعد آن را از روی جزوه یا کتاب کمک‌درسی یاد بگیرید و تست بزنید. اگر نمره‌ی تست‌ها بالای 85 درصد بود به سراغ کتاب عربی 2 بروید. درس به درس آن را جمع‌بندی کنید و همین روال را تا انتهای کتاب عربی 3 ادامه دهید.

 سپس با استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی روی تجزیه و ترکیب کار کنید و اشکالات قواعد خود را برطرف کنید. اگر لازم دیدید، مراحل قبل را یک بار دیگر تکرار کنید و در انتها با زدن تست‌های کنکور به اشکال‌گیری نهایی بپردازید. خواندن تک تک پاسخ‌های این کتاب اهمیت زیادی دارد.