مدیریتی فراطلایی

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش یا کاهش تراز می‌شود تعداد اشتباهات در آزمون‌هاست.

مدیریتی فراطلایی

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش یا کاهش تراز می‌شود تعداد اشتباهات در آزمون‌هاست. اگر بتوانید تعداد اشتباهات خود را کنترل و مدیریت کنید پیشرفت چشمگیری خواهید داشت. آیا تا به حال به این نکته توجه کرده‌اید که این اشتباهات از کجا ناشی می‌شود؟ عوامل زیادی در این امر دخیل هستند:

1) ممکن است مباحث را به صورت مفهومی و دقیق مطالعه نکرده باشید و پاسخ خود را بدون درک مطلوب صورت سؤال انتخاب کنید.

2) صورت سؤالات را به‌دقت نمی‌خوانید و متوجه نمی‌شوید که سؤال از شما چه چیزی می‌خواهد.

3) به سؤالاتی که شک دارید پاسخ می‌دهید.

4) هنگام انجام محاسبات به‌خصوص در درس‌هایی مثل ریاضی و... اشتباه می‌کنید.

بهترین راه‌حل برای کاهش این گونه اشتباهات این است که بعد از هر آزمون در منزل سؤالاتی را که به آن‌ها پاسخ اشتباه داده‌اید مشخص کرده و در کتاب خودآموزی یادداشت کنید تا بتوانید مجدداً آن‌ها را مرور کنید. سپس علت پاسخ‌های اشتباهتان را مشخص کرده و آن موارد را یادداشت کنید تا برای آزمون بعدی بتوانید آن موارد را سر جلسه‌ی آزمون کنترل کنید. این گونه می‌توانید تعداد اشتباهات خود را مدیریت کرده و به حداقل برسانید.ویژگی‌های فیزیکی مواد از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی