درخت هر چه پربارتر

«من خودم می‌دانم کدام کتاب‌ها بهترند و این‌که سؤال‌های کانون استاندارد هست یا نه.»

درخت هر چه پربارتر

«من خودم می‌دانم کدام کتاب‌ها بهترند و این‌که سؤال‌های کانون استاندارد هست یا نه.»

این جمله را حمیدرضا دانش‌آموز چهارم ریاضی با تراز 4800 می‌گفت. پیش خودم گفتم: «اما خلق و خوی دانش‌آموزان برتر این گونه نیست. بی‌ادعا دنبال یادگیری هستند. هیچ گاه از آن‌ها جملاتی از این دست  نمی‌شنوی که «من خودم می‌دانم، سؤالات کتاب‌های آبی آسان است، سؤالات آزمون چنین است و چنان نیست، تست‌های کنکور که سطح پایین است و...» بیش‌تر می‌آموزند و کم‌تر نظر می‌دهند.

یاد سال‌های ابتدایی کارم افتادم. آن روزها من هم زیاد از این جمله استفاده می‌کردم: «من خودم بهتر می‌دانم. من مشاور کاملی هستم. خودم بهترین روش‌ها را دارم.»

اما چند روز پیش وقتی به دیدن آقای داوود اکبری (از مشاوران باسابقه‌ی کانون) رفته بودم دیگر خبری از آن حرف‌ها نبود. سراپاگوش ماندم برای یادگیری. گفت‌وگو باعث می‌شد به راهکارهای جدید فکر کنم؛ به شیوه‌هایی جدید برای بهتر شدن.

این روزها پس از گذشت چندین سال، جلسات آقای قلم‌چی را غنیمتی می‌دانم برای ارتقای آموخته‌ها. حتی گاهی حین مشاوره با دانش‌آموزان هم مطلبی جدید می‌آموزم.

با خود گفتم حمیدرضا تا سنگین نشود از روی ابرها با من صحبت می‌کند. باید پایین می‌آمد. اما چگونه؟

بهترین راه برای او مقایسه‌ی عملکرد دو آزمون بود. یکی به روش خودش و دیگری به راه و رسم باتجربه‌ها!

یکی با کتاب‌های متفرقه و عدم توجه به برنامه و یکی به رسم برترها و هماهنگ با برنامه‌ی کانون.

جلسه‌ی بعد کارنامه‌اش را که آورد بالای آن نوشته بود:

یاد گرفتم: «درخت هر چه پربارتر، افتاده‌تر»