اشتباهات دیروز، امروز دستت را می‌گیرد

از ویژگی‌های اصلی کتاب خودآموزی آگاه بودن نسبت به چیزی است که می‌نویسید.

اشتباهات دیروز، امروز دستت را می‌گیرد

از ویژگی‌های اصلی کتاب خودآموزی آگاه بودن نسبت به چیزی است که می‌نویسید.

دقیقاً شبیه آن نویسنده‌ای که باید مخاطب خود را برای مطالبی که می‌نویسد آگاه کند؛ اما مخاطب کتاب خودآموزی هم خودتان هستید. بخش مهمی از این کتاب، سؤالات شک‌دار و سؤالاتی است که پاسخ  نداده‌اید. این کتاب گنجینه‌ای از دست‌نوشته‌هایی است که می‌تواند در امتحانات پایان ترم مفید واقع شود. بی‌شک بعد از اتمام هر آزمون در روز جمعه، بیش‌تر به سراغ سؤالاتی می‌روید که اشتباه پاسخ داده‌اید و با خودتان می‌گویید که «این سؤال همان سؤالی بود که بارها و بارها آن را دیده یا خوانده‌ام» و شاید هم سؤالاتی که ساده از کنارش گذشتید و از پاسخ دادن به آن صرف نظر کردید. درواقع عمقی نخواندن و ساده گرفتن مباحث باعث شد که نتیجه‌ی دلخواهتان رقم نخورد. شما نسبت به تعداد سؤالاتی که در کتاب خودآموزی یادداشت می‌کنید آگاهی نسبی داشته‌اید اما اشکال کار این‌جاست که مباحث مندرج در بودجه‌بندی برنامه‌ی راهبردی در طول بازه‌ی زمانی منتهی به آزمون به یادگیری کامل نرسیده است.

حال با گذشت زمان و کسب تجربه در چگونه آزمون دادن و در کنار آن چگونه مدیریت کردن، به روزهای سرنوشت‌ساز امتحانات نیم‌سال اول رسیده‌ایم. روزهایی که اشتباه در آن بی‌‌معناست. با مطالعه‌ی دقیق و خط به خط کتاب، استفاده از کتاب سؤالات پرتکرار به منظور شبیه‌سازی آزمون تشریحی و بهره‌مند شدن از نکات کلیدی و مهم در کتاب خودآموزی در شب‌های امتحان می‌توان بهترین نتیجه را رقم زد؛ مادامی که از اشتباهات گذشته درس بگیریم. اشتباهات دیروز در آزمون‌های برنامه‌ای امروز دستت را در امتحانات مدرسه می‌گیرد.