ارزیابی تمرین مانند ارزیابی آزمون

اصول کار کانون بر یادگیری است. آزمون دادن رقابت کردن با خودتان است؛ بنابراین برای بهتر شدن باید بهتر و بیش‌تر بیاموزید.

ارزیابی تمرین مانند ارزیابی آزمون

اصول کار کانون بر یادگیری است. آزمون دادن رقابت کردن با خودتان است؛ بنابراین برای بهتر شدن باید بهتر و بیش‌تر بیاموزید. ارزیابی آزمون را جزء کارهای ثابت قرار دهید. در هر آزمون روی دسته‌ای از سؤالات تمرکز کنید تا هر دفعه جذابیت خاص خود را داشته باشد. برای مثال پیشنهاد من در آزمون گذشته به دانش‌آموزان این بود که ارزیابی آزمون را به طور کامل انجام دهند ولی سؤالات دام‌دار را با دقت بیش‌تری بررسی کنند. اوج یادگیری در همین مرحله‌ی یادگیری صورت می‌گیرد. در این زمان نکاتی را می‌آموزید که شاید هیچ گاه به آن‌ها توجه نکرده بودید یا حتی راه‌حلی را یاد بگیرید که آسان‌تر از راه‌حل شما باشد.

بیایید ارزیابی را در تمام مراحل درس خواندن اجرا کنید. بعد از انجام تمرین‌های تشریحی و تستی پاسخ‌های خود را با پاسخ‌نامه‌ی کتاب یا متن کتاب درسی مقایسه کنید و نکات مهم را بیرون بکشید. البته تأکید می‌کنم که این کار را در پایان حل تمرین انجام دهید. مراجعه به پاسخ‌نامه در حین تمرین حل کردن نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه باعث می‌شود زحمت و زمانی را که برای تمرین کردن گذاشته‌اید به هدر برود.

کم‌تر اما عمیق‌تر مطالعه کنید. 10 تست به همراه ارزیابی، بهتر از 20 تست بدون ارزیابی است.